Velkommen til Advokatfirma Gilbo AS

I Advokatfirma Gilbo As bistås klienter fra alle deler av samfunnet med juridisk råd og veiledning, privat eller næringsliv med vår mangeårig erfaringer fra forhandlinger, megling, rettslige tvister og prosedyrer.

Advokatene ved vårt kontor deler ikke bare kontorfellesskap, men samarbeider innen de ulike fagområder, i forhold særlig kompetanse innen arbeidsrett, arv, barnevern, barnefordeling, bistandsadvokat, familierett, fast eiendom, fremmedrett, forvaltningsrett, kontraktsrett, skiftetvister, skatterett, strafferett, trygderett og veitrafikkrett.

Vi arbeider også med saker etter fri rettshjelp, probono saker, og bistår med å vurdere om dine forsikringer kan dekke kostnader ved advokatbistand.
Vi er opptatt av å prestere like høy service for alle, også når det gjelder å tilby profesjonell, effektiv, menneskelig og kostnadsvennlig juridisk bistand, og ønsker velkommen til en uforbindtlig samtale, for videre veiledning.