Almen praksis

I jussens verden er dette et annet ord for det som blant jurister kalles ”landhandlerdrift”, og betyr at kontoret tar alle typer oppdrag. Dette medfører at kontoret behersker kompetanse innen mange ulike fagfelt, noe som av mange vurderes som en mer krevende form for praksis, da advokatene stadig må veksle mellom ulike fagområder.

Det kan sammenlignes med legepraksis, der noen er almenpraktikere, og noen er spesialister, og der kostnadene ved å benytte spesialister, ofte kan være meget høy.

Under almenpraksis faller ofte sakstyper omfattet av ordningen med rettshjelpsloven, herunder Fri sakførsel og Fritt rettsråd, eller saker som tas pro bono.