Arbeidsrett

Har du problemer på arbeidplassen, eller trenger en god arbeidsrettsadvokat? Våre advokater tilbyr bistand knyttet til de fleste arbeidsrettslige spørsmål for både arbeidstaker eller arbeidsgiver. Dette omfatter rådgivning i vanskelige situasjoner på arbeidsplassen tilknyttet omorganiseringer, tilrettelegging av arbeidsforhold og oppsigelse, nedbemanning/ permittering, mobbing/trakassering, usaklig oppsigelse/avskjed, erstatning mot arbeidsgiver, sluttpakke, lønn, yrkesskadeerstatning, arbeidsrelaterte trygdeytelser (sykepenger, arbeidsavklaringspenger m.v.). 

Noen ganger trenger man en tøff advokat, andre ganger en diplomat eller strateg.  I saker om oppsigelse og avskjed må det ofte handles raskt. Ta kontakt allerede i dag!