Barnefordeling

Samlivsbrudd mellom partnere, samboere eller ektefeller med fellesbarn, evn. også særkullsbarn, er en stor utfordring i seg selv. Blir partene i tillegg  ikke enige om bosted og samvær for barna, kan situasjonen raskt utvikle seg enda mer uheldig med emosjonelle belastninger til skade for både barn og voksne. 
Barneloven gir bestemmelser om hvor barna skal bo, hvem som skal ha samvær osv. Hvis du vil lese loven, finner du den her. Utgangspunktene er at foreldrene fritt kan avtale den ordning de finner best. Blir ikke partene enige, er det er krav om mekling hos godkjent mekler, se Bufetat, her, dersom saken må for retten.
Vi har mangeårig og lang erfaring med barnefordelingsaker både i forhold til midlertidige begjæringer og saker for tingrett og lagmannsrett.