Barnevern

Advokatfirma Gilbo AS veileder, informerer og bistår juridisk når barneverntjenesten har iverksatt tiltak i hjemmet, omsorgsovertakelse, tvungen plassering av barn i institusjon eller fosterhjem, tilbakeføringer, og samværssaker, se lov om barnevern her.

Vi sørge for at de tiltakene barnevernets gjør, fyller vilkårene i forhold til gjeldende lover og er hensiktsmessig, og kan henvende oss til barnevernet på vegne av foreldrene, ungdommen, barnet eller besteforeldrenes prosessfullmektig. Vårt kontor har mangeårig erfaringer fra prosedyre i saker for fylkesnemnder og retter i hele landet, også i forhold til å få løst sakene før de kommer så langt.