Bistandsadvokat

Reglene for hvem som har krav på bistandsadvokat omfatter ofre for seksuelle overgrep, ofre for mishandling eller overgrep fra nærstående, ofre for alvorlig og grov vold, ofre for tvangsekteskap, etterlatte i drapssaker, ved rettslig behandling av besøksforbud i eget hjem, ved rettslig behandling av besøksforbud på grunnlag av mishandling eller vold fra nærstående, se lovdata, eller lov om voldsoffererstatning.

Man vil i disse situasjoner også kunne ha krav på voldsoffererstatning, iht.  "Forskrifter om erstatning fra staten for personskade voldt ved straffbar handling" av 1981. Erstatning etter disse forskriftene kan tilkjennes etter en rimelighetsvurdering med inntil kr. 200.000,-.