Om Advokatfirma Gilbo

Advokatfirma Gilbo AS er en videreføring av advokat Hanne Gilbos advokatvirksomhet fra 1986.

Vi er i dag 5 advokater og advokatfullmektiger som arbeider i kontorfellesskap innen våre ulike spesialfelt og med forskjellige fagområder. Vi holder til i våre hyggelige lokaler i 5. etage i Holbergsgate 19. Trykk linker på venstre side av dette bildet, for å se de nærmere på våre juridiske fagfelt.

Våre kontorer ligger sentralt på Holbergs plass, rett ovenfor SAS hotellet, der trikk nr. 11, 17 og 18 stopper, og 5 minutter fra banen på Nasjonalteateret..
Vi prioriterer å bistå våre klienter profesjonelt og menneskelig, i forhold til tidsbruk, kostnader, effektivitet og tilgjengelighet.

Vi yter juridisk bistand til så vel næringsliv som privatpersoner og dekker de fleste juridisk fagområder.

Vi holder til i lokaler sentralt i Holbergs gate 19, vis a vis SAS hotellet på Holbergs plass, se kart. Vi samarbeider og sitter i kontorfellesskap med ytterligere to advokater med spesialkompetanse innenfor entreprise-, straffe- og arbeidsrett.

Selskapets kjerneområder er fast eiendom, entreprise, strafferett, kontraktsrett og selskapsrett, samt generell juridisk bistand knyttet til arverett, skifterett og saker etter barnevernloven.

Vi yter juridisk hjelp og rådgivning til både næringslivsklienter og privatpersoner.