Priser

Alle saker blir vurdert konkret i forhold til hvor mye oppdraget bør koste totalt eller per time. Vi tar primært betalt etter timer medgått, men estimere alltid tid i forkant av oppdraget for saker av noe omfang.

Hvis estimatene må endres mye underveis, vil vi gi deg beskjed om dette. Timepriser vil typisk ligge mellom 1 000 og 1 800 for privatpersoner og 1 500 og 2 500 for bedrifter. I tillegg kommer mva til staten.

I utvalgte saker, med sosial profil, går vi ned til 870 pluss mva per time. Vi tar fri rettshjelpssaker (statsfinansiert advokatbistand) og noe utvalgte sosiale oppdrag gratis.
   
Hvordan hindre unødvendig kostnad til advokat?
Tips og råd før du kontakter oss med din sak:

Husk at du betaler for høyt kvalifisert juridisk rådgivning.
   
Lage en god oversikt over saken din. Dette kan spare deg for mye penger. Det vil si at vi trenger en samlet oversikt som viser rekkefølgen i alle hendelser som kan være viktige for saken din.
   
Stort sett betaler du per time vi bruker. Derfor er det viktig at vår tid brukes effektivt. Det kan bli unødvendig dyrt å la oss bruke tid på å rydde i papirene dine.
Ofte opplever vi at viktige fakta kommer opp etter at saken er startet.

Dette kan endre på sakens juridiske utfall, slik at vi anbefaler deg å bruke ekstra tid på dette i starten av oppdraget – aller helst før oppdraget.