Advokat NAV

Mange nordmenn er avhengig av NAV for økonomisk støtte gjennom hele eller deler av livet. Årlig behandler NAV flere hundre tusen søknader, og det blir utbetalt millioner av kroner til mennesker som har behov for dette. Noen ganger kan det oppstå feil fra NAV sin side, og da kan en advokat hjelpe deg med å bevare rettighetene dine.

Ettersom NAV behandler et stort antall søknader årlig, kan det fort oppstå det som kalles for saksbehandlingsfeil. NAV får inn en rekke søknader fra mennesker som har behov for diverse trygdeordninger. Dette kan for eksempel være dagpenger og sykepenger. Noen har kun behov for støtte gjennom visse perioder.

Noen opplever at NAV krever tilbakebetalingen dersom de mener at personen har fått mer penger enn hva de hadde krav på. Dette kan for eksempel skje dersom NAV har gjort en intern feil, eller dersom de mener at du ikke hadde krav på summen du fikk utbetalt. Det kan føles urettferdig å få et tilbakebetalingskrav dersom du ikke var klar over at summen var feilaktig.

Advokater kan hjelpe personer som har fått vedtak fra NAV de ikke mener er rett. Er du uenig i et vedtak, har du muligheten til å klage på dette. Advokater kan hjelpe deg gjennom denne prosessen, slik at du kan legge klagen frem på best mulig måte. Advokater som jobber med trygderett har erfaring med ulike saker, og vil kunne se hva som er best for din spesifikke sak.

Hva koster rettshjelp mot NAV?

Mange vegrer seg for å kontakte advokat, selv om de egentlig har behov for rettshjelp. En stor grunn til dette er at det kan være usikkerhet rundt hvorvidt en må betale for rettshjelp mot NAV. Noen personer har krav på fri rettshjelp, men dette vil variere stort. Generelt sett er det personer som ligger under en viss inntekts- og formuesgrense som har rett på gratis rettshjelp.

Med fri rettshjelp vil alle kostnadene bli dekket av det offentlige, og du slipper å betale noe selv. Dersom du er usikker på om du møter kravet for gratis rettshjelp, vil det lønne seg å kontakte et advokatbyrå. De vil være oppdatert på hvilke krav som gjelder nå, og vil kunne gi deg råd og informasjon om din spesifikke sak og situasjon.

En av grunnene til at noen får fri rettshjelp mot NAV, er for å sørge for at rettighetene til personen blir ivaretatt. Mennesker som får trygd og støtte av NAV, er vanligvis i en periode hvor de er svakere økonomisk stilt enn vanlig. Derfor har det blitt laget en ordning slik at alle skal kunne få rettshjelp, uavhengig av hvilken økonomisk situasjon de er i.

Klagefrist NAV

Dersom du ønsker å klage på et vedtak, er det viktig at du holder deg innenfor NAV sin klagefrist. Personer som er uenig i vedtak eller føler seg urettferdig behandlet har rett til å klage. Men dette må skje innen en viss tidsperiode fra du mottok vedtaket. Derfor vil det lønne seg å kontakte en advokat så tidlig som mulig.

Klagefristen skal stå oppført i det vedtaket du har mottatt. Denne fristen kan nemlig variere fra sak til sak, og derfor finnes det ikke et fasitsvar på hvor lang fristen er. Sørg for at du er sikker på hva tidsramme du har fått på ditt vedtak. Når den spesifikke klagefristen har gått ut mister du retten til å klage.

I de fleste tilfeller vil klagefristen ligge på seks uker. Men dette kan variere og derfor er det viktig at du leser nøye gjennom vedtaket og tidsrammen du har mottatt. Kontakt en advokat så tidlig som mulig, slik at han får tid på seg til å legge saken din frem på best mulig måte.

Slik finner du advokat mot NAV

Mange velger å lete seg frem til advokater som har spesialisert seg på trygderetten. Dette er advokater som gjerne har lang erfaring med NAV. Derfor er sjansene store for at de allerede har vært gjennom andre saker som er lignende din. Ettersom det ikke er uvanlig at NAV gjør interne feil, vil det være mange advokater i landet som har erfaring med slike type saker.

Når du velger en advokat, bør du velge en du føler vil gi deg god service og rådgivning. Det kan ta tid å gjennomgå klageprosessen mot NAV, men en advokat som yter god service vil være med deg gjennom prosessen. Hvilke kvalitet du vektlegger vil være opp til deg. Noen tenker service, mens andre ønsker advokater med lang erfaring eller tilhørighet til sitt distrikt.

Du kan søke rundt på nettet for å finne advokater som operer i det området du bor i. De fleste advokatbyrå vil ha gode oversikter over hvilke advokater og kontorer de har tilgjengelig i ditt distrikt. Her kan du også lete spesifikt etter advokater som har spesialisert seg på trygderett. Valgmulighetene er mange, og en advokat kommer godt med dersom du ønsker å klage på vedtak fra NAV.